10 แม่น้ำสำคัญของอินเดีย

ด้วยความเป็นประเทศขนาดใหญ่ อินเดียจึงมีแม่น้ำเป็นจำนวนมาก อาจจะมีมากถึง 400 กว่าสายเลยทีเดียว วันนี้เรามาลองดูกันว่าแม่น้ำสายหลักๆ ของอินเดีย 10 สายแรกจะมีอะไรกันบ้าง 


สารบัญ

  1. แม่น้ำคงคา
  2. แม่น้ำโคทาวรี
  3. แม่น้ำกฤษณา
  4. แม่น้ำนรรมทา
  5. แม่น้ำยมุนา
  6. แม่น้ำสินธุ
  7. แม่น้ำพรหมบุตร
  8. แม่น้ำมหานที
  9. แม่น้ำกาเวรี
  10. แม่น้ำตาปตี

1. แม่น้ำคงคา (Ganga/Ganges)

แม่น้ำคงคาได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู คู่กับแม่น้ำยมุนาที่ไหลขนานกัน มีต้นกำเนิดบริเวณเทือกเขาหิมาลัยทางภาคเหนือของอินเดีย ไหลไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรวมกับแม่น้ำพรหมบุตรที่ประเทศบังกลาเทศ เกิดเป็นดินดอนสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ชื่อว่าสามเหลี่ยมปากแม่น้ำคงคา (Ganges Delta, Sunderbonda Delta หรือ Bengalla Delta) นับเป็นแหล่งชลประทานและการคมนาคมที่สำคัญแห่งหนึ่ง ก่อนจะไหลออกที่อ่าวเบงกอล แม่น้ำคงคามีความยาวประมาณ 2,525 กิโลเมตร

M. Shears Ganga
Varanasiganga - Wikipedia
ganga Jedraszak
 

2. แม่น้ำโคทาวรี (Godavari)

แม่น้ำโคทาวรีมีต้นกำเนิดอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐมหาราษฏระ ไหลไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านที่ราบสูงเดกกัน (Deccan Plateau) เข้าไปทางตอนเหนือของรัฐอานธรประเทศ แล้วไหลไปทางตะวันออกเฉียงใต้ ลงสู่อ่าวเบงกอล โดยปากแม่น้ำไหลแยกออกเป็นหลายสาขา แม่น้ำมีความยาว 1,465 กม. เป็นแม่น้ำที่มีความยาวเป็นอันดับ 2 ของอินเดีย รองจากแม่น้ำคงคา

Maps of India godavari
Godavari Bridge

3. แม่น้ำกฤษณา (Krishna)

แม่น้ำกฤษณาเป็นแม่น้ำที่มีปริมาณน้ำไหลเข้าและมีพื้นที่รองรับน้ำมากที่สุดอันดับ 4 ของอินเดีย รองจากแม่น้ำคงคา แม่น้ำโคทาวรี และแม่น้ำพรหมบุตร มีความยาวเกือบ 1,400 กิโลเมตร เป็นแหล่งน้ำสำคัญให้กับรัฐมหาราษฏระ รัฐกรณาฏกะ รัฐเตลังคานา และรัฐอานธรประเทศ

Brainly.in Krishna
Picasa Krishna
Flickr Krishna

4. แม่น้ำนรรมทา (Narmada)

แม่น้ำนรรมทา หรืออาจเรียกว่า แม่น้ำเรวา (Rewa) เป็นแม่น้ำทางตอนกลางของประเทศอินเดีย รู้จักกันในนาม “เส้นชีวิตแห่งมัธยประเทศและคุชราต” (Life Line of Madhya Pradesh and Gujarat) เพราะเป็นแหล่งน้ำสำคัญของทั้งสองรัฐ ไหลไปทางทิศตะวันตกด้วยความยาว 1,313 กิโลเมตร ก่อนที่จะไหลลงอ่าวขัมภัต (Gulf of Khambhat) สู่ทะเลอาหรับ

Wikimedia Commons Narmada
Britannica Narmada

5. แม่น้ำยมุนา (Yamuna)

แม่น้ำยมุนาเป็นอีกหนึ่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู มีต้นกำเนิดทางภาคเหนือของอินเดียบริเวณเทือกเขาหิมาลัย ไหลขนานกับแม่น้ำคงคาไปทางตะวันออกเฉียงใต้ และไปรวมกันที่เมืองอัลลอฮาบาดในอินเดีย มีความยาวประมาณ 1,211 กิโลเมตร

Wikipedia yamuna
Times of India Yamuna lockdown
Pinterest Yamuna

6. แม่น้ำสินธุ (Indus)

แม่น้ำสินธุมีต้นกำเนิดอยู่บริเวณที่ราบสูงทิเบต ใกล้กับทะเลสาบมานาซาโรวาร์ (Lake Manasarovar) ไหลผ่านอินเดียลาดักห์ และจัมมูและแคชเมียร์ของอินเดีย ก่อนเข้าสู่ปากีสถาน กลายเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในปากีสถาน มักถูกพูดว่าเป็นเส้นชีวิตของชาวปากีสถาน แม่น้ำสินธุมีความยาวรวม 3,180 กิโลเมตร (ความยาวในอินเดีย 1,114 กิโลเมตร)

Pinterest Indus
Wikipedia Confluence_of_Indus_and_Zanskar_rivers
Indus River Camp

7. แม่น้ำพรหมบุตร (Brahmaputra)

แม่น้ำพรหมบุตรมีต้นกำเนิดอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของทิเบต มีชื่อเรียกเป็นภาษาทิเบตว่า “แม่น้ำยาร์ลุงซางโป (Yarlung Tsangpo)” หมายถึง เลือดขัตติยะ จากนั้นไหลผ่านพื้นที่ตอนใต้ของทิเบต มีชื่อเรียกว่า “แม่น้ำดีฮัง (Dihang)” ตัดผ่านเทือกเขาหิมาลัยในโกรกธารใหญ่ แล้วไหลวกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ผ่านหุบเขาอัสสัม และไปทางใต้ผ่านประเทศบังกลาเทศ มีชื่อเรียกว่า “แม่น้ำยมุนา (Jamuna)” จากนั้นได้ไหลมารวมกับแม่น้ำคงคา เกิดเป็นดินดอนสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ชื่อว่าสามเหลี่ยมปากแม่น้ำคงคา นับเป็นแหล่งชลประทานและการคมนาคมที่สำคัญแห่งหนึ่ง มีความยาวรวม 2,900 กิโลเมตร (ความยาวในอินเดีย 916 กิโลเมตร)

brahmaputra-river-map
Jules Verne-Brahmaputra-River
Travel The Himalayas siang-brahmaputra-ranighat
brahmaputra assam commons

หมายเหตุ แม่น้ำยมุนาแห่งบังกลาเทศซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำพรหมบุตรนี้เป็นคนละสายกับแม่น้ำยมุนา (Yamuna) ของอินเดีย ซึ่งไหลขนานกับแม่น้ำคงคา และมารวมกันที่เมืองอัลลอฮาบาดในอินเดีย

ปล. แม่น้ำส่วนใหญ่ของอินเดียและบังกลาเทศจะมีชื่อเป็นเพศหญิง แต่แม่น้ำพรหมบุตรมีชื่อเป็นเพศชาย ในภาษาสันสกฤต คำว่า “พรหมบุตร” หมายถึง โอรสของพระพรหม ในภาษาอาหม เรียกแม่น้ำพรหมบุตรว่า น้ำดาวผี หรือ แสงดาว


8. แม่น้ำมหานที (Mahanadi)

แม่น้ำมหานทีเป็นแม่น้ำสายใหญ่ทางตะวันออก ในรัฐฉัตตีสครห์และรัฐโอริศา ทางตอนกลางของอินเดีย มีพื้นที่รองรับน้ำราว 141,600 ตร.กม. และมีความยาวประมาณ 851 กิโลเมตร

Live History India Mahanadi
mahanadi commons

9. แม่น้ำกาเวรี (Kaveri)

แม่น้ำกาเวรีไหลผ่านรัฐกรณาฏกะและรัฐทมิฬนาฑู เป็นแม่น้ำใหญ่เป็นอันดับ 3 ของอินเดียใต้ รองจากแม่น้ำโคทาวรี และแม่น้ำกฤษณา และเป็นแม่น้ำสายใหญ่สุดในรัฐทมิฬนาฑู แบ่งรัฐออกเป็นฝั่งเหนือและฝั่งใต้ และเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์สำหรับผู้คนในอินเดียใต้ มีความยาวประมาณ 800 กิโลมตร

kaveri Wikipedia
Britannica kaveri

10. แม่น้ำตาปตี (Tapti)

แม่น้ำตาปตี หรือชื่อดั้งเดิมคือ แม่น้ำตาปี (Tapi) เป็นแม่น้ำที่อยู่ทางตอนกลางของประเทศอินเดีย มีความยาวประมาณ 724 กิโลเมตร มีต้นกำเนิดจากหุบเขาทางตอนใต้ของรัฐมัธยประเทศ ไหลไปทางตะวันตกและไหลลงทะเลอาหรับ ใกล้เมืองสุรัตในรัฐคุชราต

tapi-river-map
tapti wiki

ปล.ชื่อแม่น้ำ Tapti มาจากชื่อของพระนางตัปตี (Tapati) บุตรีของสุริยะเทพ (Surya) และเจ้าแม่ฉายา (Chhaya)

อ่านต่อ: เครือญาติของสุริยะเทพ


อ้างอิง:

Wikipedia

Maps of India

———————————

Sabaidee India | สบายดีอยู่ที่อินเดีย

อยู่และเรียนรู้อินเดีย บล็อกเกี่ยวกับการท่องเที่ยว วัฒนธรรม การใช้ชีวิต ภาษา และอาหารในอินเดีย เพราะเราอยากให้ทุกคนมารู้จักและ(อาจจะ)รักอินเดียไปด้วยกัน

Website: sabaideeindia.com

Twitter: twitter.com/sabaideeindia

Blockdit: blockdit.com/sabaideeindia

Pinterest: pinterest.com/sabaideeindia

Instagram: instagram.com/sabaideeindia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s